Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.1.2018

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím pro nákup v internetovém obchodě www.evelio.cz.

Prodávající: Je vlastník internetového obchodu www.evelio.cz:

Oldřiška Kociánová

Kupující: Je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupující spotřebitel: Je osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní či jinou činností nebo při samostatném výkonu své podnikatelské činnosti.

Informace o prodávajícím

Oldřiška Kociánová
IČ: 46597123
Veřovice 159
742 73  Veřovice
Moravskoslezský kraj
Česká republika

Kupující souhlasí, že osobní údaje poskytnuté prodávajícímu jsou důvěrné a budou použity za účelem uskutečnění plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem při plnění smlouvy, viz. zákon o ochraně osobních údajů - č. 101/2000 Sb.

TOP

Cenové, platební a spediční podmínky

Prodávající prohlašuje, že ceny v internetovém obchodě www.evelio.cz jsou aktuální a jsou uvedeny včetně DPH. Tuto skutečnost bere kupující na vědomí. Kupující se zavazuje uhradit plnou výši kupní ceny objednaného zboží na internetovém obchodě, jehož je prodávající vlastníkem.
Dále bere kupující na vědomí, že ceny spedice se mohou lišit ve výsledně ceně uskutečněné objednávky. Tato skutečnost je způsobena váhovými a objemovými limity balíku smluvních přepravců spedice, jež zajišťují transport zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Spediční podmínky

Veškeré cenové sazby za spedici nalezne kupující na stránce "Cena dopravy".

Platební podmínky

Veškeré platební podmínky a akceptované možnosti plateb prodávajícím nalezne kupující na stránce "Platební metody".

TOP

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Jelikož se smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavírá na dálku, má kupující spotřebitel ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující předá odstoupení od smlouvy nejpozději 14 den od převzetí poslední zásilky a to buď písemně adresovanou na adresu prodávajícího nebo jiným způsobem (osobně). Kupující spotřebitel uvede způsob vrácení zboží a platební podmínky. Zboží kupující spotřebitel prodávajícímu vrátí v originálním obalu, bez poškození či známek opotřebení a s kompletním příslušenstvím.

Náklady na přepravu zboží k prodávajícímu hradí kupující.

TOP

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením plné kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z učiněné smlouvy, který provádí Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz.

Návrh na mimosoudní řešení sporu podává výlučně spotřebitel a to pouze za předpokladu, že nedošlo k předchozímu uskutečnění vyřešení sporu přímou cestou mezi prodávajícím a spotřebitelem.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochranně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

TOP

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na možnost jednostranného odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky v případě vyprodání zboží, výrazné změny ceny produktu od dodavatele, chyby v zadání zboží u produktu nebo technického problému internetového obchodu prodávajícího.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující s těmito obchodními podmínkami souhlasí při závazné objednávce zboží či služeb poskytnuté prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, a také i obchodní politiky společnosti.

Kupující souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího. Tento souhlas může kupující odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným prodávajícímu na jeho elektronickou adresu.

TOP